THÔNG BÁO TÍNH DOANH THU NHÂN SỰ

Cỡ chữ

Đăng lúc 08:25:11 ngày 01/03/2018 | Lượt xem 818

TẬP ĐOÀN HAPRO

---------o0o---------

Số:01-CVCT/TB HĐQT               

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 ---------o0o---------

                                                 Hà Nội, ngày  02  tháng  02  năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Tính doanh thu cho nhân sự)

 

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, nhân viên kinh doanh Tập đoàn Quốc Tế HAPRO.

 

     -   Căn cứ vào quy định về việc tiếp nhận và tính lương đối với nhân sự là CTV, TPKD, PGĐKD, GĐKD, PTGĐ Tập Đoàn Quốc Tế HAPRO.

    -   Căn cứ vào tình hình thực tế làm việc của toàn thể cán bộ nhân viên kinh doanh Công ty, Ban Lãnh Đạo thông báo tới tất cả cán bộ nhân viên về việc tính doanh thu như sau :

 

 1. Tất cả phần trăm doanh thu bán hàng, sẽ tính theo doanh thu tiền về. Ban Lãnh Đạo công ty yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên có đơn hàng, chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp về văn phòng để kế toán thống kê và tính doanh thu cho nhân sự.
 2. Nhân sự của công ty không được tự ý cắt chiết khấu doanh thu cho khách hàng.
 3. Phần trăm chiết khấu chỉ được tính trên doanh thu thực nộp thanh toán tiền  hàng về công ty.
 4. Ngày 30 và 31 hàng tháng chốt doanh thu.
 5. Chiết khấu được chốt theo doanh thu được thanh toán, nếu nhân sự hoặc đại lý có nợ sẽ được thanh trừ chiết khấu doanh thu theo công nợ.
 6. Tất cả lương, thưởng sẽ được thanh toán 15 đến 20 theo quy định .

 

Ban Lãnh Đạo trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế HAPRO được biết và theo dõi thực hiện .

 

 

Nơi nhận :                                          Hà Nội, Ngày 02 tháng 02 năm 2018

 • Như kính gửi                                                   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Lưu VP                   

 

 

                                                                                                

7/10 272 bài đánh giá

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
 • Hôm nay: 73
 • Hôm qua: 43
 • Tuần này: 275
 • Tuần trước: 309
 • Tháng này: 670
 • Tháng trước: 1392
 • Tổng lượt truy cập: 31503
0843.790.123